Ngā Wā o te Pere

Kura Teina

Rāhina 8.45am – 9.20am Hui-ā-Kura

KuraWāhanga
9.00am – 9.45amWāhanga 1
9.45am – 10.30amWāhanga 2
10.30am – 11.00amKai Iti
11.00am – 11.45amWāhanga 3
11.45am – 12.30pmWāhanga 4
12.30pm – 1.10pmKai Nui
1.10pm – 2.00pmWāhanga 5
2.00pm – 2.45pmWāhanga 6
2.45pm – 3.00pmKua Muti

Wharekura

Rāhina 8.45am – 9.20am Hui-ā-Kura
Period 1 will begin as soon as Hui-ā-Kura is finished  |  40 minute periods on Monday period 1 and 2

WharekuraWāhanga
8.50am – 9.00amPapa Kāinga
9.05am – 9.50amWāhanga 1
9.55am – 10.40amWāhanga 2
10.40am – 11.00amKia Iti
11.05am – 11.50amWāhanga 3
11.55am – 12.40pmWāhanga 4
12.40pm – 1.10pmKai Nui
1.15pm – 2.00pmWāhanga 5
2.05pm – 2.50pmWāhanga 6
2.55pm – 3.00pmHui-ā-Wharekura
3.00pmKua Mutu