Whāia te tino Rangatiratanga

Kia tū te ao Māori


Nau Mai, Haere Mai

Ko Te Rangi Āniwaniwa te maunga
Ko Rangaunu te moana
Taku kopere e āniwaniwa i te rangi,
tawhana kau ana i runga i ngā maramara a Muriwhenua.
Ko Kahukura e āniwaniwa i te rangi,
tūtuki noa ki ngā tai māpunapuna o Rangaunu.
Ko Te Rangi Āniwaniwa te Kura nei,
hei whakanuia,
Whakahua ngā tūhonohonotanga katoa
mai i a Ranginui rāua ko Papatuanuku,
tae noa atu ki a tātou ngā tangata

Nau Mai, Haere Mai

Te Rangi Āniwaniwa is the mountain
Rangaunu is the ocean
My rainbow is like an arrow that bends across
all the descendants of Muriwhenua.
Kahukura lights the sky and the rippling waters
of Rangaunu with a rainbow.
Te Rangi Āniwaniwa
acknowledges all that links us from the celestial sky
father and mother earth,
to us as people.

Ka tū hei raukura mō tōna whānau, hapū, iwi

Te Aho Matua

Te Paeroa

Quick Links

Update Contact Details
Matangaro
Ngā Pānui o Te Kura
Ngā Wāhanga o Te Tau